หน้าหลัก  
แนวทางการบริหารงาน
  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
นโยบายการบริหารงาน
เป้าประสงค์ และพันธกิจ
กระบวนการ e-Testing
  ขั้นตอนในการทำข้อสอบ
กำหนดคาบในการสอบ
เอกสารที่น่าสนใจ
  ระเบียบและคำสั่งต่างๆ
งานนโยบายและแผน
ภาพกิจกรรม
การประกันคุณภาพ
คณะผู้บริหารและบุคลากร
เว็บไชต์ที่น่าสนใจ
   
   
   
 
   
 
 
 
     
 
 
 

 

ประกาศ
สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดการสอบ e-Testing ภาค 1/2558

 

 
     
   
   
     

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 สำนักทดสอบฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ของหน่วยงาน

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ม.ค. 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำบุคลากรทุกท่านเข้าอวยพรท่าน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (อธิการบดี) เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558 และท่านรศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ผู้ก่อตั้งสำนักทดสอบฯ

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมการจุดเทียนชัยถวายพระพร และกิจกรรมโรงทานของมหาวิทยาลัยกันอย่างพร้อมเพียง

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ย. 2557 สำนักทดสอบฯ โดยผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร (รธก. ฝ่ายวิชาการและวิจัย) ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา สวป. และอาจาย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาผู้พิการหารือแนวทางการดำเนินการสอบสำหรับภาคการศึกษา 1/2557

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมงานรามคำแหงรวมใจ วางพานพุ่ม และแต่งกายผ้าไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส​​คล้ายวันประสูติ ที่ 12 สิงหาคม 2557

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการบริษัทซีพี จำกัด ร่วมกันบรรยายหัวข้อ "ASEAN Economic Community Situation Update"ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีท่านอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเข้าร่วมฟังบรรยาย

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมพิธีทำบุญและวางพวงมาลาวันคล้ายวันอสัญกรรม ท่านจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) บิดาการไฟฟ้าไทย ณ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต ในการนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าทุกท่าน

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

ชาวสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ใหม่ วันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 57 ณ. โรงแรมซีรา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ทุกท่านได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน และช่วยกันวางแนวทางในการพัฒนาสำนักทดสอบฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 บุคลากรสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านร่วมกันกราบอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2557 แด่ ท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และท่านรองศาตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีและผู้ก่อตั้งสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น และอบอุ่น ซึ่งทั้งสองท่านได้กล่าวชื่นชมการทำงานของบุคลากรและความเจริญก้าวหน้าของสำนักทดสอบฯ ที่ได้ดำเนินงานผ่านมาด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 บุคลากรชาว e-Testing ได้จัดงานเลี้ยงฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 และมีกิจกรรมสังสรรค์ จับฉลาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานในการนี้ผู้ช่วยศาตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบฯ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาตนเองมีความสุขและภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับทุกๆท่าน และจะตั้งใจทำงานดูแลสำนักทดสอบฯให้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านมีความรักความสามัคคีกันเช่นนี้ตลอดไ

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2556 สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำภาค 1/56 โดยผลสรุปการประเมินของภาค 1/56 ตามเกณฑ์สกอ. และมร. อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสำนักทดสอบฯจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้หน่วยงานให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

บุคลากรชาว e-Testing ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงขอบคุณ และมอบของที่ระลึกเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ แด่ พี่สุนันทา เตชะมา กรรมการบริหารสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 56 ชาว e-Testing ร่วมเต้นแอร์โรบิค ในงานชุมชนชาวรามฯ ร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพ รวมพลังเพื่อวันใหม่ สังคมไทยห่างไกลยาเสพติด

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 บุคลากรชาว e-Testing ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงในพิธีเปิด RU Road Shows 2013 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 22 - 24 เม.ย. 56 โดยจะมีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และจัดนิทรรศการ ในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 56 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2

 
  ดูภาพเพิ่มเติม  
 
       
ดูกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
คลิปรายการสาระดีดี
 
 
 
คลิกที่ภาพสำหรับดูความประทับใจของเหล่านักศึกษา
 
     
     
     
 
คลิกที่ภาพสำหรับดูความประทับใจของเหล่านักศึกษา
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
website-hit-counters.com
 
 
เริ่มนับ 9 มิถุนายน 2551